Web design
Phát triển và Thiết kế Website

service_and_support
Chúng tôi - đội ngũ nhân viên phục vụ "Chuyên nghiệp về công nghệ" .

learn_online
Lớp học Online

computer-repair
Sửa chữa, Nâng cấp và Bảo trì máy tính

Customers
Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi dùng công nghệ điều khiển từ xa để sửa chữa và phục hồi máy tính. Bạn không cần phải mang PC hay máy Laptop của bạn đến tại nơi công ty của chúng tôi để sửa chữa.
Một phụ nữ trung niên ở Canada gặp khó khăn trong việc cài đặt phần mềm mới vào máy computer của bà ta. Bà ấy đã gọi điện thoại đến một chuyên viên kỹ thuật tại CNT, chuyên viên này đã dùng chương trình để tiếp nhận và làm việc trực tiếp trên máy computer của khách hàng, khắc phục lỗi và hoàn tất việc cài đặt cho khách một cách nhanh chóng mà không hề tốn thời gian đi lại.
Xem tiếp
Separator

Get a free quote

Thanh toán Online
Nhấn vào đây để thực hiện thanh toán qua Paypal.

Tìm:
Search products
creditcard

Chúng tôi nhận thanh toán bằng Cash, Checks, Credit Cards và thanh toán qua Paypal.
Xem thêm Gói giá thiết kế

 

Update gần nhất vào ngày 25/11/2016


 

Sửa chữa  
Tư vấn $0
Cài đặt mới Hệ điều hành $45 (Windows) - $145 (Mac)
Virus and Spyware Removal $35
Cài đặt phần mềm $35 - $95
Khắc phục phần cứng (USB, Drivers, Sound...) $25 - $35
Phục hồi dữ liệu $95/100GB-$145/150GB-$195/200GB
Chuyển dữ liệu $85
Lắp đặt mới Computer $55(PC) - $35(Laptop)
Initial Visit/Travel/Diagnosis Fee 2 mi. 4 mi. 6 mi. 8 mi. 10 mi.
Applied to each visit (round trip) $45 $55 $65 $75 $85
Applied to each visit over 10 miles $10 per mileage (round trip)
Labor On-Site Servie $65 hourly
Pickup & Delivery $50 (round trip under 4 miles)
Emergency Same Day Service 50% added to total
Nâng cấp   
Memory/Graphic Card Installation $35(PC) - $45(Laptop)
Hard Drive Installation $55(PC) - $65(Laptop)
CD/DVD/CD-RW/DVD-RW Installation $55(PC) - $65(Laptop)
Internal/External Device Installation $55(PC) - $65(Laptop)
Data Migration $85
Wired/Wireless Networking $80/1 Station ($65 each after)
Each Additional Device on Network $65
Preventive Maintenance  
Tune-Up & Optimization $75
Personal Technical Service $50/month (program discount)
Monthly Maintenance Plan* $25/month (program discount)
Prepaid Yearly Maintenance $250/year (2 mo. discounts)
Drive Imaging $75
PC Lubricate & Air Cleaning $35 (program dicount)
Unlimited Support Yearly $129 (program discount)
Custom Flash Design (see sample here)
Less than or equal 1 min. (<=1min.) $680.00
Less than or equal 2 min. (<=2min.) $920.00
Less than or equal 3 min. (<=3min.) $1,350.00
Less than or equal 4 min. (<=4min.) $1,870.00
Less than or equal 5 min. (<=5min.) $2,250.00
Above more than 5 min. Please call (714) 656.3556 for free estimate
Website Design Packages
Package 1 $600.00
Package 2 $1,500.00
Package 3 $3,800.00
Package 4 $5,200.00
Package 5 $7,400.00
Package 6 $14,000.00
Custom Web Design & Programming Free Quote
Dịch vụ khác   
Real Live Tutoring Class Online
Content of courses
Beginning Intermediate Advance
Computer $149 $199 $249
Internet $149 $199 $249
Website Design $199 $299 $399
Microsoft Office $149 $199 $249
Adobe Photoshop $199 $299 $399
Adobe Illustrator $199 $299 $399
Freehand $199 $299 $399
Dreamweaver $199 $299 $399
AutoCad $249 $349 $449
3D $249 $349 $449
Studio Max $249 $349 $449
Affter Effect $249 $349 $449
Adobe Premiere $249 $349 $449
Others Contact Contact Contact
Class is teaching ONE on ONE (1 person)

All prices subject to change. Call for services not listed. i.e. Software Installation, Motherboard Installation, Screen Replacement. A $45 service fee is applied to each on-site service for travel and diagnosis. Hardware is not included in any of these services. CompNetTech does not assume liability for data corruption or loss at any time. Customer must backup data prior to service call. CompNetTech is not a reseller of computers, parts or accessories. Returns for all products purchased and installed for clients is the responsibility of the client and the reseller of that product. CompNetTech is only responsible for the delivery and installation of that product. Parts can only be returned to the reseller if within the seller’s return policy. Charges for the visit and reinstallation will be incurred by the client. If a part is found defective during the initial installation the CompNetTech will only charge for the extra visit, but not for the additional installation. CompNetTech assumes no responsibility for the products purchased on the client’s behalf.
*Any additional visits are $50 per visit and each additional hour is also $50.
**Payment options for Monthly Maintenance Plans include: $19 a month if pre-paid for 6 or more months; $20 a month if paid monthly through PayPal; $22 a month if paid monthly through check or money order.

 

Top Top of page

 


Copyright © 2008-2017. Bản quyền thuộc công ty CompNetTech
13301 Verde St. #3, Garden Grove, CA 92844 - Phone:  (714) 656-3556 ; (714) 261-5501  (24/7)